اموش جامع cng

جهت خرید کلیک کنید
برق اتومبيل

اموزش آشنایی و تعویض فیوزهای خودرو پژو 206

اموزش آشنایی و تعویض فیوزهای خودرو پژو ۲۰۶

از سری آموزش های بخش خودرو این بار مرحله به مرحله با راهنمای تصویری آشنایی و تعویض فیوزهای خودرو پژو ۲۰۶ ، با هم همراه می شویم تا ضمن آشنایی با انواع فیوز، با روش صحیح تعویض آن ها در پژو ۲۰۶ آشنا شویم.

تعویض فیوز

یک جعبه فیوز زیر داشبورد در قسمت جلو راننده و دیگری در محفظه موتور قرار دارد.

جعبه فیوز داشبورد

با یک سکه، پیچ را یک چهارم دور بچرخانید. سپس درپوش آن را بردارید تا فیوزها نمایان شوند. فیوزهای یدکی و انبرک A روی قسمت داخلی در جعبه فیوز زیر داشبورد قرار دارند.

راهنمای تصویری آشنایی و تعویض فیوزهای خودرو پژو ۲۰۶

برداشتن و نصب فیوز

قبل از تعویض فیوز لزوما باید علت اشکال را بیابید و آن را رفع کنید. شماره فیوزها روی جعبه فیوز مشخص شده است. از انبرک A استفاده کنید.

همواره یک فیوز معیوب را با یک فیوز سالم مشابه آن جایگزین کنید.

جعبه فیوز محفظه موتور
جعبه فیوز محفظه موتور

جعبه فیوز محفظه موتور

جعبه فیوز در سمت راست محفظه موتور قرار دارد. برای دست یابی به آن، گیره های در جعبه را آزاد کنید و در را بردارید. هنگام بستن در جعبه، از جا افتادن صحیح آن مطمئن شوید.دارنده خودرو نباید اتصالات فیوزها را دستکاری و قطع و وصل کند. هر مشکلی در این قسمت ها باید توسط متخصص مجاز بررسی شود.

bm34 چیست؟
bm34 چیست؟
جعبه فیوز محفظه موتور با سیستم سازه پویش
شماره فیوز شدت جریان عملکرد
۱ ۴۰A تغذیه برق سوئیچ استارت
۲ ۲۰A تغذیه برق سیستم های درونی نود جلو
۳ ۲۰A تغذیه برق رابط سیستم های درونی نود جلو
۴ ۲۰A تغذیه برق رابط سیستم های درونی نود جلو
۵ ۱۰A تغذیه رله چراغ های کوچک
۶   رزور
۷ ۴۰A ترمز ABS
۸ ۳۰A ترمز ABS
۹ ۴۰A – MAXI فن دور تند و کند
۱۰ ۷۰A – MAXI تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM
۱۱ ۲۰A تغذیه رله بوق
۱۲ ۳۰A تغذیه استارتر
۱۳   رزور
۱۴ ۳۰A رله برف پاک کن جلو
۱۵ ۱۰A تغذیه اکسیژن سنسور
۱۶ ۴۰A تغذیه رله دوبل
۱۷ ۱۰A تغذیه پمپ سوخت و یونیت موتور
۱۸ ۱۰A تغذیه یونیت موتور
تغذیه برق رابط سیستم های درونی BCM یا در فیوز F10 و یا در فیوز F11 می باشد.
جدول راهنمای رله ها
شماره رله عملکرد شدت جریان – نوع
RLY1 رله کنترل موتور ۳۰A-1 Contact
RLY2 رله پمپ بنزین ۳۰A-1 Contact
RLY3 رله چراغ کوچک ۳۵A-1 Contact
RLY4 رله بوق ۳۵A-1 Contact
RLY5 رله برف پاک کن جلو ۳۰A-2 Contact
RLY6 رله برف پاک کن جلو ۳۰A-2 Contact

مطلب پیشنهادی:

 
چیدمان رله ها داخل اطاق
شماره رله عملکرد رله شدت جریان – نوع
R1 پمپ شیشه شوی جلو ۳۰A- 2 Contact
R2 پمپ شیشه شوی عقب ۳۰A- 2 Contact
R3 گرم کن شیشه عقب و آینه ها ۳۰A- 1 Contact
R4 فن بخاری ۴۰A- 1 Contact
R5 شیشه بالابر عقب ۳۰A- 1 Contact
R6 شیشه بالابر جلو ۳۰A- 1 Contact
R7
R8 برف پاک کن عقب ۳۰A- 2 Contact
جعبه فیوز داشبورد
جعبه فیوز داشبورد

جعبه فیوز داشبورد

شماره فیوز شدت جریان عملکرد
F21 ـــ رزرو
F22 ۱۰A تغذیه سوئیچ اصلی ( وضعیت دو ) یونیت کیسه هوا و نود مرکزی
F23 ۱۰A تغذیه سوئیچ اصلی ( وضعیت اول) فندک
F24 ۱۰A تغذیه سوئیچ اصلی – وضعیت اول ( تحریک رله بخاری، رادیو، چراغ ترمز، نود جلو، نود مرکزی و جلو آمپر )
F25 ۱۰A تغذیه دایم رادیو
F26 ۲۰A تغذیه نود مرکزی
F27 ۲۰A تغذیه نود مرکزی
F28 ۳۰A تغذیه نود مرکزی و تغذیه اصلی و تحریک رله محرک درب عقب
F29 ۳۰A شیشه بالابر عقب
F30 ۳۰A تغذیه نود مرکزی ( شیشه بالابر جلو )
F31 ۳۰A شیشه گرمکن عقب
F32 ۳۰A تغذیه فن بخاری
F33 ۳۰A استارت موتور
F34 ۱۰A تغذیه سوئیچ اصلی ( وضعیت دو) ایموبیلایزر، کانکتور عیب یابی، جلوآمپر، سنسور فشار گاز کولر، یونیت موتور
F35 ۵A تغذیه سوئیچ اصلی ( وضعیت دو ) – سیستم ضدقفل ترمز ABS
F36 ۱۰A تغذیه باتری ایموبیلایزر، کانکتور عیب یابی، جلو آمپر، تحریک شیشه گرمکن، پمپ شیشه شوی
جعبه فیوز داشبورد
جعبه فیوز داشبورد

جعبه فیوز داشبورد ( در صورت نصب در خودروی شما )

شماره فیوز شدت جریان عملکرد
F1 رزرو
F2 ۵A رله فن بخاری
F3 ۵A تغذیه نود جلو FCM، کولر، جلوآمپر
F4 ۱۰A تغذیه موتور برف پاک کن عقب و قفل صندوق عقب
F5 ۵A تغذیه نور زمینه
F6 ۵A تغذیه سیستم ضدقفل ترمز ABS
F7 ۱۰A تغذیه یونیت کیسه هوا
F8 ۵A تغذیه جلوآمپر، ایموبیلازر، دیاگ، ECU
F9 ۵A تغذیه پمپ شیشه شور
F10 ۵A تغذیه نود مرکزی BCM، نمایشگر، شیشه بالابر جلو، سنسور دنده عقب
F11 ۱۰A تغذیه چراغ دنده عقب
F12 ۵A تغذیه سوئیچ چراغ ترمز
F13 ۱۰A تغذیه سوئیچ سه حالته گاز کولر
F14 ۵A تغذیه برق چراغ سقف، صندوق عقب
F15 ۲۰A تغذیه برق فندک
F16 ۱۰A تغذیه برق رادیو پخش
F17 رزرو
F18 رزرو
F19 رزرو
F20 رزرو
F21 رزرو
F22 ۱۰A تغذیه شیشه بالابرهای جلو
F23 ۵A تغذیه برق گرم کن آینه
F24 ۳۰A تغذیه برق گرم کن شیشه عقب
F25 ۳۰A تغذیه قفل مرکزی
F26 ۲۰A تغذیه نود مرکزی BCM
F27 ۵A تغذیه رله ها، نمایشگر؛ کولر
F28 ۲۰A تغذیه نود مرکزی BCM
F29 ۵A تغذیه ا یموبیلازر
F30 ۱۰A تغذیه حافظه رادیو پخش
F31 رزرو
F32 رزرو
F33 ۴۰A تغذیه فن بخاری
F34 ۴۰A تغذیه شیشه بالابر جلو؛ آینه
F35 ۴۰A تغذیه شیشه بالابر عقب
F36 ۵A رزرو
F37 ۱۰A رزرو
چیدمان رله ها داخل اطاق
چیدمان رله ها داخل اطاق

چیدمان رله ها داخل اطاق

شماره رله عملکرد رله شدت جریان – نوع
R1 رله فن ۳۵A- 1 Contact
R2 رله جلوآمپر، کولرو نود جلو ۲۰A- 1 Contact
R3 رله ولتاژ ECO ۳۵A- 1 Contact
R4 رله گرم کن شیشه عقب و آینه های جانبی ۲۰A- 1 Contact
R5 رله پمپ شیشه شور جلو ۲۰A- 2 Contact
R6 رله پمپ شیشه شورعقب ۲۰A- 2 Contact
R7 رله شیشه بالابر جلو ۳۵A- 1 Contact
R8 رله شیشه بالابر عقب ۳۵A- 1 Contact
R9 رله صندوق پران وموتوربرف پاک کن عقب ۲۰A- 2 Contact
R10 رله درب بازکن مرکزی ۲۰A- 2 Contact
R11 رله درب قفل کن مرکزی ۲۰A- 2 Contact
جعبه فیوز داخل موتور
جعبه فیوز داخل موتور

جعبه فیوز داخل موتور ( در صورت نصب در خودروی شما )

شماره فیوز شدت جریان عملکرد
F1 ۴۰A تغذیه برق سوئیچ استارت
F2 ۲۰A تغذیه برق چراغ هاى جلو چپ
F3 ۲۰A تغذیه برق چراغ هاى جلو راست
F4 ۲۰A تغذیه برق کمپرسور کولر
F5 ۵A تغذیه رله چراغ های کوچک
F6 رزرو
F7 ۴۰A تغذیه سیستم ضد قفل ABS
F8 ۳۰A تغذیه سیستم ضد قفل ABS
F9 ۴۰A – MAXI تغذیه فن دور تند وکند
F10 ۷۰A – MAXI تغذیه نود مرکزی BCM
F11 ۲۰A بوق
F12 ۳۰A استارت
F13 رزرو
F14 ۳۰A رله برف پاک کن جلو
F15 ۱۰A سنسور اکسیژن
F16 ۴۰A تغذیه رله دوبل
F17 ۱۰A تغذیه پمپ بنزین
F18 ۱۰A تغذیه یونیت موتور
جعبه فیوز محفظه موتور
جعبه فیوز محفظه موتور

مطلب مشابه: مکانیکو

چیدمان رله ها داخل موتور

شماره رله عملکرد رله شدت جریان – نوع
R1 رله پمپ بنزین ۳۰A- 1 Contact
R2 رله کنترل موتور ۳۰A- 1 Contact
R3 رله چراغ کوچک ۳۵A- 1 Contact
R4 رله بوق ۳۵A- 1 Contact
R5 رله برف پاک کن جلو ۳۰A- 2 Contact
R6 رله برف پاک کن جلو ۳۰A

برچسب:

آموزش تعویض فیوزهای پژو ۲۰۶، آموزش تعویض فیوزهای خودروی پژو ۲۰۶، آموزش نقشه جعبه فیوز Nod BSI پژو ۲۰۶، اموزش تعویض فیوز، تعمیرات جعبه فیوز 206 BSM، تعویض فیوزهای خودرو پژو 206، جعبه فيوز Bsi 206 تيپ یک، جعبه فیوز 206 و جدول راهنمای وظیفه هر فیوز، جعبه فیوز BSI 206، جعبه فیوز پژو ۲۰۶، جعبه فیوز داخل اتاق پژو 206 BSI، دفترچه راهنمای رسمی ایران خودرو پژو 206، راهنمای جعبه فیوز 206 (BSI & BM34)، فیوز پژو 206، فیوز چراغ جلو 206 تیپ ۲، ليست فيوزهاي جعبه bsi، لیست فیوزهای جعبه فیوز BSI، نقشه جعبه فیوز 206 تیپ  2

مطالب پیشنهادی:

فیوز خودرو پژو

جعبه فیوز پژو پارس

جعبه فیوز تندر ۹۰ و راهنمای تعویض آن

کامل ترین راهنما جعبه فیوز پراید و وظیفه هر فیوز

راهنمایه جعبه فیوز پژو ۴۰۵،سمند و پرشیا

جعبه فیوز پراید

اموزش آشنایی و تعویض فیوزهای خودرو پژو ۲۰۶

 

 

مشاهده بیشتر

مهندس صالحی

مکانیکو مجموعه‌ای خلاق می‌باشد که با هدف بالابردن سطح دانش و مهارت عیب یابی و تربیت متخصصین کار آزموده بنا گردیده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا