اموزش تعویض لنت خودرو

به همراه این آموزش تصویری، به شما یاد می‌دهم که چگونه می‌توانید با خاطری آسوده به تعویض لنت‌ها بپردازید
چرا لنت ترمز نیاز به تعویض دارد؟

لنت در زمان ترمزگیری به سطح دیسک ترمز فشرده می‌شود و باعث توقف خودرو می‌شود. در حین انجام این عمل، از ارتفاع گوشت لنت مانند یک پاک‌کن کاسته می‌شود. تا آنجا که بعد از مدتی لنت به پایان عمر خود می‌رسد و نیاز به تعویض خواهد داشت.

بیشتر بخوانید