برچسب: واشر سرسیلندر چیست و چرا می سوزد؟

6
وظیفه واشر سرسیلندر چیست؟
همانطور که می دانید ، سرسیلندر را بر روی بلوک سیلندر قرار می دهند و...

محصولات جدید

پیراهن جدید
رایــگان

جستجو کنید ...

تبلیغات