چه زمانی باید صفحه کلاچ خودرو را عوض کنیم

چه زمانی باید صفحه کلاچ خودرو را عوض کنیم

تعمیر گیربکس ، وظیفه کلاچ در اتومبیل انتقال حرکت چرخشی از یک شفت به شفت دیگر است ، همانطور که در این بخش از سرگرمی نمناک خواهیم گفت در واقع کلاچ وسیله ای برای قطع کردن و یا وصل کردن است که در سیستم های انتقال نیرو بکار می رود. در سیستم های انتقال نیرو، توان و نیروی تولید شده در موتور برای استفاده به شکلی دیگر و یا استفاده در جایی دیگر نیاز به جابجایی و انتقال دارد. برای آنکه بر روی این انتقال نیرو بتوان کنترلی را اعمال کرد؛ باید از کلاچ استفاده نمود تا در زمان توقف انتقال نیرو ، این عمل انجام گیرد و در صورت خرابی می توان تعمیر گیربکس را به انجام رسانید.

بیشتر بخوانید