برچسب: نحوه تست فشنگی آب (سنسور دما آب)

0
سنسور دمای اب یا فشنگی اب
فشنگی آب پراید اگر خراب شود، نمی تواند درجه آمپر آب را به درستی نشان...

محصولات جدید

پیراهن جدید
رایــگان

جستجو کنید ...

تبلیغات