اموش جامع cng

جهت خرید کلیک کنید

خودرو درهنگام صبح با استارت زیاد روشن میشود اگر زیاد گاز داده شود خاموش میشود

دکمه بازگشت به بالا