خودرو درهنگام صبح با استارت زیاد روشن میشود اگر زیاد گاز داده شود خاموش میشود

دکمه بازگشت به بالا
بستن
مکانیکو