آشنایی با فرمان هیدرولیک خودرو+عیب یابی

آشنایی با فرمان هیدرولیک خودرو+عیب یابی

آشنایی با فرمان هیدرولیک خودرو+عیب یابی

هیدرولیک فرمان، در واقع یک سیستم کمکی است که چرخاندن فرمان را برای راننده آسانتر می کند. قطعات تشکیل دهنده هیدرولیک فرمان خودرو در شکل زیر نشان داده شده اند:

– روغن هیدرولیک
– شیلنکها و لوله های رفت و برگشت روغن هیدرولیک
– پمپ هیدرولیک
– مخزن هیدرولیک
– شیر هیدرولیک
– تسمه هیدرولیک فرمان
– جک هیدرولیک (دو طرفه فرمان)

بیشتر بخوانید