اموزش رفع ایراد عدم عملکرد مناسب فن در سمند EFP

اموزش رفع ایراد عدم عملکرد مناسب فن در سمند EFP

اموزش رفع ایراد عدم عملکرد مناسب فن در سمند EFP

در خودروهای سمند با موتور EF7  با ایراد روشن شدن دور تند فن رادیاتور پیش از باز شدن ترموستات و بدون عملکرد دور کند فن ، جهت رفع ایراد لازم است اقدام به تعویض ترموستات طبق دستورالعمل زیر گردد.

بیشتر بخوانید