گیربکس اتوماتیک

روش کار با گیربکس های اتوماتیک چگونه است؟

گیربکس اتوماتیک ، عمل تعویض دنده از دنده 1 به بالا را به صورت خودکار انجام می دهد ، یعنی سنگین و سبک کردن دنده و یا همان تغییر نسبت انتقال را به صورت اتوماتیک انجام می دهد؛ این گیربکس ها ، تغییر دنده را با توجه به شرایط خیابان یا جاده ( سربالایی یا سرپایینی بودن جاده ) و خواسته های راننده ( میزان فشردن پدال گاز و یا ترمز و… ) انجام می دهد.

بیشتر بخوانید