آموزش سرویس دریچه گاز و استپر ریو

آموزش سرویس دریچه گاز و استپر ریو

آموزش سرویس دریچه گاز و استپر ریو
استپر موتور چیست؟

استپر موتور یک موتور الکتریکی با عملکرد پله پله است که عملکردی فیدبک مانند دارد. برای روشن ماندن پیشرانه در دور ایده آل از سوی ECU، عملکرد خود را تنظیم می کند. چرخه صحیح این رفتار فیدبک گونه موجب عملکرد صحیح پیشرانه در حالت دور درجا می شود.

(بیشتر…)
.