علائم خرابی سنسور موقعیت میل سوپاپ

علائم خرابی سنسور موقعیت میل سوپاپ

علائم خرابی سنسور موقعیت میل سوپاپ

سنسور میل سوپاپ این سنسور مکمل سنسور دور موتور میباشد بطوری که اگر سنسور دور موتور نتواند کامل اطلاعات رو به ECU منتقل کنه ECU اطلاعات لازم خودشو جهت روشن شدن و کار کرد بهتر خودرو از این سنسور میگیره.

بیشتر بخوانید

سنسور میل سوپاپ

سنسور میل سوپاپ

سنسور میل سوپاپ

سنسور میل سوپاپ ، این سنسور جهت تفکیک دقیق موقعیت جرقه زنی سیلندر شماره یک و تفکیک آن از موقعیت اندازه گیری شده توسط سنسور دور موتور و عملکرد ترتیبی (سیلندر به سیلندر) انژکتورها و کویل ها در کنار سنسور دور موتور که در جلوی موتور و روی پولی میل لنگ و یا در قسمت عقب بر روی پوسته کلاچ قرار گرفته و وظیفه آن این است که وضعیت میل لنگ را نسبت به نقطه مرگ بالا تعیین و علائم را به ECU ارسال و ECU نیز برای پاشش صحیح و درست بودن زمان و البته مدت زمان جرقه از این علائم استفاده نماید ، به کار می رود.

بیشتر بخوانید
سنسور میل سوپاپ

سنسور میل سوپاپ چیست؟+فیلم اموزشی

کار سنسور موقعیت میل سوپاپ چیست ؟
سنسور موقعیت میلسوپاپ سونسوری است که برای کنترل و تطبیق میل سوپاپ با میلنگ از آن استفاده میشود و موقعیت مکانی میل سوپاپ را در هر دور کامل که میل سوپاپ میزند به ای سی یو گزارش مینماید تا ای سی یو موقعیت میل سوپاپ را با موقعیت میل لنگ خودرو مقایسه نموده و در صورتی که میل سوپاپ و میل لنگ در حالت استاندارد خود نباشند عملکرد موتور خودرو را محدود و یا متوقف نماید که از به هم ریختن زمان بندی باز و بسته شدن سوپاپ ها و برخورد با پیستون و به اصطلاح سوپاپ زدن و کج شدن سوپاپ ها جلوگیری نماید.

بیشتر بخوانید