خودرو جو

علت لرزش خودرو در ابتدای حرکت و در هنگام نیم کلاچ

دکمه بازگشت به بالا