علت صدای سوت بلند موقع چرخش فرمان و روشن بودن کولر در سمند

علت صدای سوت بلند موقع چرخش فرمان و روشن بودن کولر در سمند

علت صدا هنگام چرخاندن فرمان

وقتی کولر خودرو را روشن می نمایم وفرمان خودرو را به هر سمتی می چرخانیم ماشین صدای سوت بلندی می دهد در این مطلب به این مشکل می پردازیم مکانیکو

(بیشتر…)

.