اموش جامع cng

جهت خرید کلیک کنید

سیلندر اصلی ترمز و پیستون درون آن و یک میله فشاری پشت پیستون

دکمه بازگشت به بالا