جعبه فرمان هیدرولیک,تعمیر جعبه فرمان هیدرزلیک

جعبه فرمان هیدرولیک

مکانیزم فرمان هیدرولیک دقیقا مانند مکانیزم فرمان ساده اتومبیل می باشد و فقط تجهیزاتی جهت تقویت نیروی فرمان ، به سیستم اضافه شده اند ، تقویت نیروی فرمان دهی باعث می شود تا راننده با نیروی کمتری فرمان را بپیچاند یعنی سیستم هیدرولیک فرمان با نیروی هیدرولیک ، جهت پیچاندن غربیلک فرمان ، به راننده کمک می کند.

بیشتر بخوانید