سنسور دریچه گاز

سنسور موقعیت دریچه گاز چیست؟عیب یابی سنسور

سنسور موقعیت دریچه گاز چیست

سنسور موقعیت دریچه گاز ( سنسور وضعیت دریچه گاز ) وظیفه دارد که درصد باز بودن دریچه گاز را اندازه گیری کرده و به واحد کنترل الکترونیکی ( ایسیو ) ارسال کند و ایسیو نیز بر اساس اطلاعات دریافتی از این سنسور ، مقدار پاشش سوخت را نسبت به مقدار باز بودن دریچه گاز ( مقدار هوای ورودی به موتور ) تغییر می دهد .

بیشتر بخوانید