سه پیشنهاد به خودروسازان برای فردای رفع تحریم‌ها

سه پیشنهاد به خودروسازان برای فردای رفع تحریم‌ها

رنویی‌ها تمایل بسیاری به ماندن در ایران داشتند و لابی‌های گسترده‌ای نیز در این رابطه با مقامات دولت ترامپ انجام دادند. اما درنهایت موفق به حضور در ایران نشدند. در دور قبلی تحریم‌ها نیز رنویی‌ها رفتار متفاوتی نسبت به دیگر همتایان خود در فرانسه داشتند

بیشتر بخوانید