سیستم حرکت بین خطوط یا LDW چیست؟

سیستم حرکت بین خطوط یا LDW چیست؟

یکی از سیستم های ایمنی فعال ، سیستم LDW یا هشدار حرکت بین خطوط می باشد ، سیستم هشدار حرکت بین خطوط در صورتی که فعال باشد ، به راننده ای که در حال خارج شدن از بین دو خط جاده می باشد هشدار می دهد و با این کار از به وجود آمدن تصادفاتی که در اثر خارج شدن خودرو از لاین خود به وجود می آید جلوگیری می کند.

همانطور که می دانید حرکت همه رانندگان بین خطوط باعث کاهش ترافیک و تصادفات رانندگی می شود ، این سیستم ایمنی فعال به راننده کمک می کند بین خطوط رانندگی کند ، برای این منظور هنگامی که راننده در حال خارج شدن از لاین خود باشد (در صورت فعال بودن این سیستم) با هشدار دادن به راننده او را از خطر آگاه می کند.

بیشتر بخوانید