سیستم پایداری DAK

سیستم DAC چیست؟ نحوی عمل کرد ان

سیستم DAC چیست

این سیستم نام خود را از واژه های لاتین Downhill assist control به معنای کمک و کنترل سرازیری گرفته است . همانطور که از نامش پیداست این سیستم زمانی به کمک راننده خواهد آمد که خودرو در یک سراشیبی تند قرار دارد و ممکن است کنترل خودرو در این وضعیت برای راننده مشکل باشد.چرا که در این حالت راننده مجبور است غیر از فرمان حواس خود را به پدال گاز ،پدال ترمز ،گیربکس و اطراف خود جلب نماید. از همین رو این احتمال وجود دارد که در صورت عدم تبحر راننده ، خودرو منحرف شود و یا به دلیل ترمز گیری های پی یا پی ،لنت و دیسک ترمز داغ کند و از عملکرد آن کاسته شود.

بیشتر بخوانید
سیستم کنترل کشش TCS چیست ؟

سیستم کنترل کشش TCS چیست ؟

سیستم کنترل کشش Traction Control System یا TCS چیست ؟

سیستم کنترل کشش (Traction Control System)  در هنگام بررسی های خودرو با عنوان  (TCS) نشان داده می شوند. وقتی خودرویی که دارای سیستم کنترل کشش است وارد جاده ای می شود که به طور فرض باران یا برفی آمده و حتی در جاده های شنی و خاکی است در هنگام قرار دادن پا و گاز دادن هر کدام از چرخ های این خودرو بر روی این گونه سطح ها قرار گیرد شوع به دور در جا یا هرز گردی یا بهتر بگیویم شروع به دریف زدن می کند.گرچه می تواند این اتفاق بسیار محدود و کم باشد یا خیلی با شدت بیشتر. خوب وقتی خودروی شما دچار هرز گردی شود بدلیل کاهش چسبندگی قبلی خودروی شما با سطح زمین امکان دارد که خودروی شما شروع به سر خوردن کند.که همگی شما می دانید با اندکی سر خوردن ماشین بلافاصه کنترل ان هم از دست می رود .

بیشتر بخوانید