😍عیب یابی😍😍متفرقه😍

اموزش رفع مشکل قطع نشدن کمپرسور کولر پژو ۴۰۵

2.9/5 - (7 امتیاز)
اموزش رفع مشکل قطع نشدن کمپرسور کولر پژو ۴۰۵

دستورالعمل رفع مشکل قطع نشدن کمپرسور کولر پژو ۴۰۵
دستورالعمل رفع مشکل قطع نشدن کمپرسور کولر پژو ۴۰۵
دستورالعمل رفع مشکل قطع نشدن کمپرسور کولر پژو ۴۰۵
دستورالعمل رفع مشکل قطع نشدن کمپرسور کولر پژو ۴۰۵
دستورالعمل رفع مشکل قطع نشدن کمپرسور کولر پژو ۴۰۵
دستورالعمل رفع مشکل قطع نشدن کمپرسور کولر پژو ۴۰۵
دستورالعمل رفع مشکل قطع نشدن کمپرسور کولر پژو ۴۰۵
دستورالعمل رفع مشکل قطع نشدن کمپرسور کولر پژو ۴۰۵
دستورالعمل رفع مشکل قطع نشدن کمپرسور کولر پژو ۴۰۵
دستورالعمل رفع مشکل قطع نشدن کمپرسور کولر پژو ۴۰۵
نحوه عیب یابی سیستم کولر:
مشکل: هوای خروجی از کانال‌های کولر به اندازه کافی خنک نیست.

علت‌ها:

1- دریچه ورودی هوای خارج خودرو باز است.

نحوه رفع مشکل: دریچه را ببندید.

2- تسمه کمپرسور خوب سفت نیست و لغزش دارد.

نحوه رفع مشکل: یا تسمه را تعویض کنید و یا اگر سالم است آنرا به اندازه کافی سفت کنید.

3- شیر آب رادیاتور بخاری باز است.

نحوه رفع مشکل: شیر آب بخاری را ببندید و در صورتی که در خودرو شیری به این منظور پیش بینی نشده شیلنگ آب بخاری را با پوسته موتور یکسره کنید.

4- دریچه بخاری باز است.

نحوه رفع مشکل: دریچه بخاری را ببندید.

5- پره‌های کندانسور توسط ذرات ریز مسدود گشته.

نحوه رفع مشکل: کندانسور را با فشار هوا تغییر کنید.

6- مایع مبرد (گاز مبرد) در محلی از کولر به بیرون نشت کرده.

نحوه رفع مشکل، سیستم را از نظر نشتی بررسی کنید و نشتی را بر طرف کنید.

7- خشک کن بر عکس نصب شده

نحوه رفع مشکل: خشک کن را باز کرده و به نحو صحیح مونتاژ کنید.

8- خشک کن مسدود است.

نحوه رفع مشکل: خشک کن تعویض گردد.

9- اواپراتور مسدود است.

نحوه رفع مشکل: محل گرفتگی اواپراتور را تمیز کنید.

10- سطح اواپراتور یخ زده است.

نحوه رفع مشکل: ترموستات را کنترل کنید.

مشکل: هوای خروجی از اواپراتور دارای طعم و بوی خاصی است.

علت‌ها:

1- ذرات ریزی در لابه لای پره‌های اواپراتور جمع شده‌اند.

نحوه رفع مشکل: داخل پره‌های اواپراتور را تمیز کنید.

2- لوله تخلیه آب زیر اواپراتور مسدود است.

نحوه رفع مشکل: لوله تخلیه آب اواپراتور را تمیز کنید.

3- جلبک‌هایی در لابه لای پره‌های اواپراتور رشد کرده‌اند.

نحوه رفع مشکل: پره‌های اواپراتور را با مواد هیدروفیلیک شتسشو دهید.

مشکل: سیستم کولر سر و صدا و ارتعاش زیادی دارد.

علت‌ها:

1- تسمه کمپرسور شل شده و یا اینکه کمپرسور در محل خود محکم نصب نشده است.

نحوه رفع مشکل: تسمه کمپرسور را سفت کرده و یا پیچ‌های اتصال کمپرسور را در جای خود محکم کنید.

2- داخل سیکل کولر کمی هوا وجود دارد.

نحوه رفع مشکل: گاز کولر را با دستگاه ریکاوری تخلیه و دوباره شارژ نمایید.

مشکل: کمپرسور روشن نمی‌شود و یا به سرعت قطع و وصل می‌شود.

علت‌ها:

1- رله کنترل آمپر خراب است.

نحوه رفع مشکل: رله مربوطه را چک کنید.

2- ترموستات خراب است.

نحوه رفع مشکل: ترموستات را کنترل و در صورت امکان تنظیم کنید.

3- سوئیچ فشار خراب است.

نحوه رفع مشکل: سوئیچ فشار و کانکتور برق آن را چک کنید.

4- فیوز اصلی کولر سوخته است.

نحوه رفع مشکل: فیوز را تعویض کنید.

5-تسمه کمپرسور شل می‌باشد.

نحوه رفع مشکل: تسمه را به اندازه مناسب سفت کنید.

6- کمپرسور مشکل داخلی دارد.

نحوه رفع مشکل: کمپرسور را تعبیر و یا تعویض کنید.

7- ولتاژ باتری خودرو خیلی کم است.

نحوه رفع مشکل: باتری را دوباره شارژ و یا تعویض نمایید.

8- کلاچ کمپرسور خراب است.

نحوه رفع مشکل: کلاچ را تعویض کنید.

9- سطح درگیری کلاچ آغشته به روغن شده است.

نحوه رفع مشکل: سطح درگیری کلاچ را تمیز کرده و یا کلاچ را تعویض کنید.

10- فاصله بین پولی کمپرسور و صفحه کلاچ زیاد است.

نحوه رفع مشکل: فاصله محرک کلاچ تا پولی را تنظیم کنید.

11- بعضی یا یکی از رله‌های سه تایی خراب است.

نحوه رفع مشکل: رله خراب را از رله سه تایی جدا کرده تعویض کنید.

مشکل: فشار در شیر شارژ فشار پایین خیلی بالا است.

علت‌ها:

1- کمپرسور مشکل داخلی دارد.

نحوه رفع مشکل: کمپرسور تعمیر و یا تعویض شود.

2- اتصال حس کننده شیر انبساط به لوله خروجی اواپراتور به درستی برقرار نیست.

نحوه رفع مشکل: اتصال تعمیر شود.

3- خمیر حباب شیر انبساط کنده شده است.

نحوه رفع مشکل: خمیر تعویض گردد.

4- تنظیم شیر انبساط به هم خورده و بیش از حد باز است.

نحوه رفع مشکل: شیر انبساط تعویض گردد.

مشکل: فشار در شیر شارژ فشار پایین خیلی کم است.

علت‌ها:

1- میزان شارژ کافی نیست.

نحوه رفع مشکل: سیستم را دوباره شارژ کنید.

2- خشک کن (درایر) مسدود است.

نحوه رفع مشکل: درایر تعویض گردد.

3- شیر انبساط مسدود است.

نحوه رفع مشکل: شیر انبساط تعویض گردد.

4- ترموستات خراب است.

نحوه رفع مشکل: ترموستات را چک کنید.

5- لوله‌ها یخ زده‌اند.

نحوه رفع مشکل: لوله‌ها را تمیز کرده و یا جایگزین کنید.

مشکل: فشار در شیر شارژ فشار بالا خیلی بالا است.

علت‌ها:

1- خنک کاری کندانسور ضعیف است.

نحوه رفع مشکل: کندانسور را کنترل کرده و پره‌های آن را با فشار هوا تمیز کنید.

2- فن کمکی کندانسور خراب است.

نحوه رفع مشکل: فن کندانسور تعمیر و یا تعویض شود.

3- شارژ گاز بیش از اندازه است.

نحوه رفع مشکل: شارژ گاز تخلیه و مجدداً شارژ شود.

4- داخل لوله‌ها هوا وارد شده است.

نحوه رفع مشکل: شارژ گاز تخلیه و دوباره شارژ شود.

مشکل: فشار در شیر شارژ فشار بالا خیلی پایین است.

علت‌ها:

1- میزان شارژ گاز کافی نیست.

نحوه رفع مشکل: سیستم را از لحاظ نشتی بررسی کنید و بعد از رفع عیب، آنرا دوباره شارژ کنید.

2- کمپرسور یا کلاچ آن مشکل داخلی دارد.

نحوه رفع مشکل: کمپرسور تعمیر و یا تعویض گردد.

مشکل: در حین عملکرد کولر دمای آب رادیاتور به صورت غیر طبیعی بالا می‌باشد.

علت‌ها:

1- مدار دور تند درست تنظیم نشده است.

نحوه رفع مشکل: پیچ تنظیم مدار تند را تنظیم کنید.

2- رله مربوط به فن کندانسور خراب است.

نحوه رفع مشکل: رله مربوط را تعویض و یا تنظیم کنید.

3- فن کندانسور سوخته است.

نحوه رفع مشکل: فن کندانسور را تعمیر و یا تعویض کنید.

4- درپوش رادیاتور خودرو درست آب بندی نشده است.

نحوه رفع مشکل: درپوش رادیاتور را تعمیر و یا تعویض کنید.

5- فن رادیاتور کار نمی‌کند

نحوه رفع مشکل: فن رادیاتور و سنسور کنترل دمای آب رادیاتور را کنترل کنید.

6- عقربه دمای آب رادیاتور روی داشبورد، دما را درست نشان نمی‌دهد.

نحوه رفع مشکل: عقربه مربوطه و یا سنسور کنترل عقربه مربوطه را کنترل و در صورت اشکال تعمیر و یا تعویض کنید.

مشکل: کمپرسور کولر به طور دائم کار می‌کند و به صورت متناوب قطع و وصل نمی‌شود.

علت:

ترموستات اواپراتور تنظیم نشده و یا تنظیم آن به هم خورده است.

نحوه رفع مشکل: ترموستات را تعمیر و یا تعوض کنید.

مشکلات احتمالی کولر ماشین شما موارد زیر است:

۱- دریچه ورودی هوای خارج خودرو باز است که در این صورت لازم است دریچه را ببندید تا هوا در داخل ماشین گردش پیدا کند.
۲- ممکن است تسمه کمپرسور خوب سفت نباشد و لغزش داشته باشد؛ لذا بهتر است تسمه کمپرسور را چک کنید، اگر لازم است تسمه را عوض کندی و یا اگر سالم است، آن را سفت کنید.
۳- ممکن است شیر آب ورودی رادیاتور بخاری باز باشد پس باید شیر آب را ببندید و اگر در ماشین شما شیلنگ آب بخاری وجود ندارد، باید آن را با پوسته موتور یکسره کنید.
۴- ممکن است دریچه بخاری باز باشد برای این که این مشکل را رفع کنید، باید دریچه بخاری را ببندید.
۵- امکان این نیز وجود دارد که پره‌های کندانسور توسط ذرات ریز مسدود باشد؛ برای رفع این مشکل باید کندانسور را با فشار هوا تغییر دهید.
۶- احتمال این نیز وجود دارد که مایع مبرد (گاز مبرد) در محلی از کولر به بیرون نشت کرده باشد. شما میبایست سیستم را از نظر نشتی چک کنید و سعی کنید که آن را برطرف کنید.
۷- ممکن است خشک‌کن بر عکس نصب شده باشد؛ شما میبایست خشک‌کن را باز کنید و به نحو صحیح مونتاژ کنید.
۸- احتمال دارد خشک کن مسدود باشد؛ پس بهتر است آن را تعویض کنید.
۹- احتمال این نیز وجود دارد که اپراتور مسدود باشد؛ محل گرفتگی اپراتور را تمیز کنید تا شاید کولر درست شود.
۱۰- ممکن است سطح اپراتور یخ زده باشد، شما میبایست حتما ترموستات را کنترل کنید.

۲. چرا هوای خروجی از اواپراتور دارای طعم و بوی خاصی است؟

این مشکل به این دلیل ایجاد شده که ذرات ریزی در لابه لای پره‌های اواپراتور جمع شده است. بهتر است داخل پره‌های اوپراتور ارا تمیز کنید.
البته اگر این مشکل به دلیل مسدود بودن لوله تخلیه آب زیر اوپراتور است، آن را تمیز کنید و اگر جلبک‌هایی در لا به لای پره‌های اواپراتور رشد کرده است، پره‌های اواپراتور را با مواد هیدروفیلیک شتسشو دهید تا مشکلتان حل شود.

۳. چرا ارتعاش سیستم کولر زیاد است؟

ممکن است تسمه کمپرسور شل شده و یا اینکه کمپرسور در محل خود محکم نصب نشده است. از اتصال محکم و درست تسمه کمپرسور مطمئن شوید.
البته این احتمال نیز وجود دارد که داخل سیکل کولر کمی هوا وجود داشته باشد. شما میبایست گاز کولر را توسط دستگاه ریکاوری تخلیه و مجدداً شارژ نمایید.

۴. چرا کمپرسور روشن نمی‌شود و یا به سرعت قطع و وصل می‌شود؟

ممکن است رله کنترل آمپر خراب باشد و یا مشکل از ترموستات آن باشد اگر نیاز به تعویض دارد، تعویض و اگر نیاز به تنظیم دارد آن را تنظیم کنید. به سوئیچ فشار هم دقت داشته باشید و کانکتور برق را نیز چک کنید.
ممکن است مشکل از فیوز باشد و نیاز به تعویض داشته باشد و یا تسمه کمپرسور شل باشد. احتمال این نیز وجود دارد که کمپرسور مشکل داخلی داشته باشد و یا اگر ولتاژ باتری خودرو خیلی کم است، بهتر است باتری را چک کنید. گاهی اوقات نیز کلاچ کمپرسور خراب است. اگر مشکل از این‌ها نبود ممکن است سطح درگیری کلاچ آغشته به روغن شده باشد که باید چک شود.
احتمال این نیز وجود دارد که فاصله بین پولی کمپرسور و صفحه کلاچ زیاد است و یا بعضی یا یکی از رله‌های سه تایی خراب هستند.

۵. چرا فشار در شیر شارژ فشار پایین، خیلی بالا است؟

ممکن است کمپرسور مشکل داخلی دارد. کمپرسور را تعمیر با تعویض کنید. اگر اتصال حس کننده شیر انبساط به لوله خروجی اواپراتور به درستی برقرار نیست، اتصال را چک کنید. اگر خمیر حباب شیر انبساط کنده شده است، خمیر را تعویض کنید. اگر تنظیم شیر انبساط به هم خورده و بیش از حد باز است، باید آن را عوض کنید.

۶. چرا فشار در شیر شارژ فشار پایین، خیلی پایین است؟

ممکن است میزان شارژ کافی نیست و یا خشک کن (درایر) مسدود است که باید آن را عوض کنید. اگر شیر انبساط مسدود است، آن را تعویض کنید. ممکن است ترموستات خراب باشد. اگر لوله‌ها یخ زده اند، آن‌ها را تمیز کنید و یا عوض کنید.

۷. چرا فشار در شیر شارژ فشار بالا، خیلی بالا است؟

ممکن است خنک‌کاری کندانسور ضعیف باشد؛ شما میبایست کندانسور را کنترل کرده و پره‌های آن را با فشار هوا تمیز کنید. شاید هم فن کمکی کندانسور خراب است. اگر شارژ گاز بیش از اندازه باشد و یا داخل لوله‌ها هوا وارد شده است، باید باید شارژ گاز تخلیه و مجدداً شارژ شود.

۸. چرا فشار در شیر شارژ فشار بالا، خیلی پایین است؟

باید سیستم را از نظر نشتی چک کنید و پس از رفع عیب، آن را مجددا شارژ کنید؛ چرا که ممکن است میزان شارژ گاز کافی نباشد. ممکن است به این دلیل باشد که کمپرسور یا کلاچ آن مشکل داخلی دارد که در این صورت نیاز به تعویض دارد.

۹. چرا در حین عملکرد کولر دمای آب رادیاتور به صورت غیر طبیعی بالا است؟

احتمالا مدار دور تند درست تنظیم نشده است که میبایست پیچ تنظیم مدار تند را تنظیم کنید. اگر هم رله مربوط به فن کندانسور خراب است، آن را تعویض و یا تنظیم کنید. فن کندانسور را نیز چک کنید؛ ممکن است سوخته باشد.
ممکن است درپوش رادیاتور خودرو درست آب بندی نشده باشد و یا فن رادیاتور درست کار نکند که در این صورت شما میبایست فن رادیاتور و سنسور کنترل دمای آب رادیاتور را کنترل کنید. اگر عقربه دمای آب رادیاتور روی داشبورد، دما را درست نشان نمی‌دهد که در این صورت نیاز به رسیدگی دارد.

۱۰. چرا کمپرسور کولر به طور دائم کار می‌کند و به صورت متناوب قطع و وصل می‌شود؟

این مشکل ممکن است به این دلیل باشد که ترموستات اواپراتور تنظیم نشده و یا تنظیم آن به هم خورده است که نیاز به رسیدگی خواهد داشت.
امیدواریم خواندن این مطلب برایتان مفید بوده باشد و به کمکتان آمده باشد.

𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿 𝗠𝗼𝗵𝘀𝗲𝗻 𝗦𝗮𝗹𝗲𝗵𝗶

مکانیکو مجموعه‌ای خلاق می‌باشد که با هدف بالابردن سطح دانش و مهارت عیب یابی و تربیت متخصصین کار آزموده بنا گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا